[1]
วงษ์ขันธ์ก., บุญรัตน์ก., และ ไตรยสุทธิ์ผ. โ., “การปรับปรุงคุณภาพเศษคอนกรีตด้วยไฮดรอลิกซีเมนต์สำหรับวัสดุงานทาง”, ncce27, ปี 27, ฉบับที่ 1, น. MAT17-1, ก.ย. 2022.