ฐาตุจิรางค์กุลณัฐพล, จิตชัยภูมิคำภี, และ ทิพย์โยธานัฐวุฒิ. 2022. “กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์เมื่อเติมซีเมนต์หลังการก่อตัว”. การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 27 (กันยายน), MAT40-1. https://conference.thaince.org/index.php/ncce27/article/view/1736.