เลาะฟอช.; สีมาวุธพ. การจำลองแผนงานก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร. การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, v. 27, p. BIM02-1, 19 ก.ย. 2022.