ฐาตุจิรางค์กุลณ.; จิตชัยภูมิค.; ทิพย์โยธาน. กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์เมื่อเติมซีเมนต์หลังการก่อตัว. การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, v. 27, p. MAT40-1, 5 ก.ย. 2022.