(1)
เลาะฟอช.; สีมาวุธพ. การจำลองแผนงานก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร. ncce27 2022, 27, BIM02-1.