(1)
ฐาตุจิรางค์กุลณ.; จิตชัยภูมิค.; ทิพย์โยธาน. กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์เมื่อเติมซีเมนต์หลังการก่อตัว. ncce27 2022, 27, MAT40-1.