[1]
ฐาตุจิรางค์กุลณ., จิตชัยภูมิค. และ ทิพย์โยธาน. 2022. กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์เมื่อเติมซีเมนต์หลังการก่อตัว. การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. 27, (ก.ย. 2022), MAT40-1.