[1]
เอี้ยงการเ., บรรจงเกลี้ยงเ., นุเสนพ. และ แก้วโมราเจริญม. 2022. การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในก่อสร้าง โดยประยุกต์เทคนิคลีน. การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. 27, 1 (ก.ย. 2022), CEM34-1.