[1]
กิ้มตั้นน., สถิระพจน์เ. และ ไวยสุระสิงห์ช. 2022. การประเมินความถูกต้องทางตำแหน่งระหว่างข้อมูลค่าแก้จากระบบดาวเทียม SBAS และเทคนิคการ หาตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ DGNSS ในการเดินเรือ กรณีศึกษา ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา. การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. 27, 1 (ก.ย. 2022), SGI20-1.