กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การต้านทานคลอไรด์ของเหล็กเสริมเมื่อเคลือบด้วยไฮบริดอัลคาไลผง Download Download PDF