กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม SENTINEL-2 กับ LANDSAT 8 เพื่อจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับ 2 พื้นที่ คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา Download Download PDF