กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์เมื่อเติมซีเมนต์หลังการก่อตัว Download Download PDF