กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัดแกนเดียวของวัสดุควบคุมกำลังต่ำผสมพลาสติกสำหรับประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมผิวทาง Download Download PDF