กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบอพยพหนีไฟแบบเรียลไทม์ผ่านแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเทคโนโลยีความจริงเสมือนเสริมใน โครงการก่อสร้าง Download Download PDF