กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำนายความสัมพันธ์ความเค้นและความเครียดของดินเหนียวผสมซีเมนต์ ด้วยโครงข่ายใยประสาทแบบเกิดซ้ำชนิด LSTM Download Download PDF