กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเสริมกำลังคานเหล็กที่มีช่องเปิดวงกลมด้วยครีบวงแหวน Download Download PDF