กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ชนิดผสมร้อนที่ถูกผสมด้วยขยะพลาสติกบนพื้นฐานของการออกแบบส่วนผสมแบบมาร์แชล์และวิธีการผสมแบบแห้ง Download Download PDF