กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างของอาคารเตี้ยที่ออกแบบให้รับแรงแผ่นดินไหว Download Download PDF