กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมของดินโดยรอบและการลดแรงเสียดทานในการดันท่อใต้ชั้นดินกรุงเทพ Download Download PDF