กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบด้านการจราจรของยานยนต์ไร้คนขับบนถนนในเมืองโดยใช้การจำลอง Download Download PDF