กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินคุณภาพของงานเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยคาร์บอนไฟเบอร์โดยการใช้คลื่นเรดาร์ Download Download PDF