กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้เครื่องวัดการแอ่นตัวแบบกระแทกพกพาเพื่อประเมินค่าโมดูลัสจำกัดของดินที่ขึ้นอยู่กับระดับความเค้น Download Download PDF