กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนองของโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีกำแพงรับแรงเฉือนสำหรับอาคารในประเทศไทย Download Download PDF