กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Road Speed Profile: A Case Study of Pracha Uthit Road Download Download PDF