กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ผนังสลายพลังงานสำหรับอาคารสูงในประเทศไทย Download Download PDF