กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แผ่นไม้ไผ่สานกันความร้อนจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพารา Download Download PDF