[1]
โพธิ์เงินณ. และ เพียรสุภาพว., “การสำรวจเทคโนโลยีแชทบอทเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง”, ncce26, ปี 26, น. CEM-14, มิ.ย. 2021.