[1]
วงษ์สละค. และ อยู่ไวส., “ความสัมพันธ์ระหว่าง N-Value จากการทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT) กับมุมเสียดทานภายในสำหรับทรายกรุงเทพฯ”, ncce26, ปี 26, น. GTE-17, มิ.ย. 2021.