[1]
คำผองน. และ สุรินอุดเ., “A STUDY OF FACTORS AFFECTING WRONG-WAY RIDING BEHAVIORS AMONG MOTORCYCLISTS: THE CASE OF URBAN ARTERIAL ROAD IN KHON KAEN CITY, THAILAND ”, ncce26, ปี 26, น. TRL-34, มิ.ย. 2021.