โพธิ์เงินณิชกมล, และ เพียรสุภาพวัชระ. 2021. “การสำรวจเทคโนโลยีแชทบอทเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 26 (มิถุนายน), CEM-14. https://conference.thaince.org/index.php/ncce26/article/view/981.