วงษ์สละคณิติน, และ อยู่ไวสมโพธิ. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่าง N-Value จากการทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT) กับมุมเสียดทานภายในสำหรับทรายกรุงเทพฯ”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 26 (มิถุนายน), GTE-17. https://conference.thaince.org/index.php/ncce26/article/view/849.