ประทีปคีรีนิภาพร. 2021. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 26 (มิถุนายน), CEM-22. https://conference.thaince.org/index.php/ncce26/article/view/1249.