โพธิ์เงินณ.; เพียรสุภาพว. การสำรวจเทคโนโลยีแชทบอทเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26, v. 26, p. CEM-14, 23 มิ.ย. 2021.