วงษ์สละค.; อยู่ไวส. ความสัมพันธ์ระหว่าง N-Value จากการทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT) กับมุมเสียดทานภายในสำหรับทรายกรุงเทพฯ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26, v. 26, p. GTE-17, 24 มิ.ย. 2021.