จงดำเกิงจ.; โฆษิตกิตติวงศ์ด.; เอกวัฒน์พานิชย์ช. A STUDY OF BANK SLOPE BEHAVIOR AND EROSION PROTECTION THROUGH NATURAL GEOTEXTILE AND GEOCELL. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26, v. 26, p. WRE-01, 24 มิ.ย. 2021.