พวงประโคนพ.; กลั่นอ่ำณ.; บุญไทยว. การศึกษาความเร็วในการใช้ทางข้ามถนนของผู้เดินเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26, v. 26, p. TRL-04, 24 มิ.ย. 2021.