(1)
โพธิ์เงินณ.; เพียรสุภาพว. การสำรวจเทคโนโลยีแชทบอทเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง. ncce26 2021, 26, CEM-14.