(1)
วงษ์สละค.; อยู่ไวส. ความสัมพันธ์ระหว่าง N-Value จากการทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT) กับมุมเสียดทานภายในสำหรับทรายกรุงเทพฯ. ncce26 2021, 26, GTE-17.