[1]
จงดำเกิงจ., โฆษิตกิตติวงศ์ด. และ เอกวัฒน์พานิชย์ช. 2021. A STUDY OF BANK SLOPE BEHAVIOR AND EROSION PROTECTION THROUGH NATURAL GEOTEXTILE AND GEOCELL. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26. 26, (มิ.ย. 2021), WRE-01.