[1]
คำผองน. และ สุรินอุดเ. 2021. A STUDY OF FACTORS AFFECTING WRONG-WAY RIDING BEHAVIORS AMONG MOTORCYCLISTS: THE CASE OF URBAN ARTERIAL ROAD IN KHON KAEN CITY, THAILAND . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26. 26, (มิ.ย. 2021), TRL-34.