กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมและความกว้างรอยร้าวของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กภายใต้แรงดัดแบบทางเดียว Download Download PDF