กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของความล่าช้าในการบดอัดต่อกำลังของพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ Download Download PDF