กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประเมินผลกระทบความแห้งแล้งที่มีต่อพื้นที่พืชพรรณในภาคกลางประเทศไทย Download Download PDF