กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ดัชนีต่างๆของที่ดินที่สร้างขึ้นและที่ดินเปล่าในเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ Download Download PDF