กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินพลังงานในโครงข่ายท่อน้ำประปา Download Download PDF