กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติด้านกำลังและความคงทนของวัสดุควบคุมกำลังต่ำจากการกระตุ้นเถ้าลอยแคลเซียมสูงและตะกรันเหล็กด้วยอัลคาไลน์ Download Download PDF