กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาอิทธิพลของระยะห่างของการขุดอุโมงค์คู่แบบด้านต่อด้านที่มีผลต่อเสาเข็มที่มีอยู่เดิมโดย วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 3 มิติ Download Download PDF