กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำนายความผิดปกติทางธรณีวิทยาบริเวณหน้าอุโมงค์ด้วยคลื่นไหวสะเทือน Download Download PDF