กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมมรรถนะด้านโครงสร้างของทางวิ่งยกระดับในเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน Download Download PDF