กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กภายใต้การกัดกร่อน Download Download PDF